Ibumax 400 mg tablett – för tillfällig smärta och feber

Ibumax 400 mg är ett antiinflammatoriskt läkemedel, där den aktiva beståndsdelen är ibuprofen. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg ibuprofen.

Ibumax 400 mg tabletter används

  • för att tillfälligt minska feber och symptomatisk behandling av smärttillstånd
  • mot huvudvärk, menstruationsmärta, tandvärk
  • mot muskel- och ledvärk, reumatoid artrit
  • för att dämpa inflammationer relaterade till smärta
  • för att lindra symtom på förkylningar eller influensa

Användning av läkemedlet

Tabletten ska intas med vätska (t.ex. ett glas vatten). Ibumax 400 mg är lämplig för vuxna och barn över 4 år och äldre. Dosera läkemedlet exakt enligt bipacksedeln eller läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Försäkra dig om att läkemedlet är lämpligt för dig, speciellt om du får symtom som astma eller allergi från andra smärtstillande medel, om du har magsår, vid tillstånd som medför risk för gastrointestinal blödning eller svår hjärtsvikt, om du är gravid eller använder andra läkemedel.

Läs bipacksedeln noga före användning: se bipacksedeln

Vuxna och ungdomar över 12 år:
½–1 tablett vid behov 1–3 gånger om dagen.

Barn (under 12 år):
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg / kg och den maximala dagliga dosen är 30 mg / kg.

4–8 år (20–25 kg): ½ tablett upp till 3 gånger om dagen.
8–12 år (25–30 kg): ½ tablett upp till 4 gånger om dagen.

Om detta läkemedel behöver ges barn eller ungdomar i mer än tre dagar eller om symtomen förvärras, kontakta din läkare.

Förpackningsstorlek

10 och 30 tabletter

Tillgänglig på apotek

Ursprungsland: Finland
Tillverkare: Vitabalans Oy, Finland