Ibumax 200 mg tablett – för mild smärta och feber, även för barn

Ibumax 200 mg är ett antiinflammatoriskt läkemedel, där den aktiva beståndsdelen är ibuprofen. Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg ibuprofen.

Ibumax 200 mg tabletter används för

  • att tillfälligt minska feber
  • symptomatisk behandling av milda och måttliga smärttillstånd

Användning av läkemedlet

Tabletten ska intas med vätska (t.ex. ett glas vatten). Dosera läkemedlet exakt enligt bipacksedeln eller läkarens ordination. Produkten är lämplig för barn över 1 års ålder. Endast för längre användning enligt läkarens ordination. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Försäkra dig om att läkemedlet är lämpligt för dig, speciellt om du får symtom som astma eller allergi från andra smärtstillande medel, om du har magsår, vid tillstånd som medför risk för gastrointestinal blödning eller svår hjärtsvikt, om du är gravid eller använder andra läkemedel.

Läs bipacksedeln noga före användning: se bipacksedeln

Vuxna och ungdomar över 12 år:
1–2 tabletter om det behövs 1-3 gånger om dagen.

Barn (under 12 år):
Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg / kg och den maximala dagliga dosen är 30 mg / kg.

1–2 år (10–14 kg): ½ tablett upp till 2 gånger om dagen.
2–4 år (14–20 kg): ½ tablett upp till 3 gånger om dagen.
4–8 år (20–25 kg): 1 tablett upp till 3 gånger om dagen.
8–12 år (25–30 kg): 1 tablett upp till 4 gånger om dagen.

Om detta läkemedel behöver ges barn eller ungdomar i mer än tre dagar eller om symtomen förvärras, kontakta din läkare.

Förpackningsstorlek

30 tabletter

Tillgänlig på apotek

Ursprungsland: Finland
Tillverkare: Vitabalans Oy, Finland