Mot olika typer av smärta

Smärta är en obehaglig känsla och känslomässig upplevelse. Det är en personlig känsla och alla har sina egna smärtgränser. Eftersom känslan kan variera vid olika tider på olika sätt är smärtan svår att mäta. Smärta berättar för kroppen att allt inte är bra. Huruvida orsaken till smärtan uppkommit av dålig hållning, hett föremål eller huvudvärk, tenderar vi alltid att lindra smärtan, till exempel genom att ändra kroppsställningen.

Rådet är att förhindra smärta om möjligt. Övningar i olika former stärker, får musklerna att slappna av och förhindrar och lindrar därmed smärta. Till exempel hjälper det att stretcha nacke och axlar ofta för att förebygga huvudvärk. Akut smärta, som huvudvärk, går vanligtvis över av sig själv, men om det behövs kan det behandlas med smärtstillande medel som finns tillgängligt på apotek. Långvarig smärta är svårare att behandla och behandlingen bör utformas för alla personligen och utreda orsaken till smärta.

Olika typer av smärtstillande medel

Smärtstillande läkemedel kan delas in i icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande.
Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel är bland annat ibuprofen, acetylsalicylsyra och ketoprofen. Paracetamol är analgesic smärtstillande.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel dämpar inflammation, lindrar smärta och minskar feber. Ibuprofen påverkar kroppen genom att den blockerar bildandet av inflammatoriska neurotransmittorer. Inflammatoriska neurotransmittorer påverkar flera organs funktioner. Deras aktivitet accelererar under feber och smärta och påverkar den inflammatoriska reaktionen. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel kan användas för att behandla huvudvärk och olika typer av muskuloskeletala störningar (ryggsmärta).

Smärtstillande, som paracetamol, botar inte inflammation, men lindrar smärta och minskar feber. Paracetamol kan användas för influensasymtom, huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskel- och ledvärk och postoperativ smärta. Det är också lämpligt för användning under graviditet. Smärtstillande läkemedel är avsedda för behandling av tillfällig smärta. Om smärtan kvarstår, kontakta en läkare.

Egenvård av smärta med Ibumax smärtstillande medel

Medicinsk behandling ska alltid kännas säkert och är avsedd att lindra smärta. Smärtan behandlas alltid beroende på symtom. Egen behandling med smärtstillande läkemedel kan användas för tillfällig feber och smärttillstånd. Ibumax innehåller ibuprofen, ett antiinflammatoriskt ämne. Produkten är avsedd för feber och smärttillstånd, till exempel förkylningar eller influensrelaterade symtom, muskel- och ledvärk, huvudvärk, reumatoid artrit, menstruationssmärta och tandvärk.

Behandling av barns smärta är likartad som för vuxna: Smärtstillande medel fungerar bäst när de tas så tidigt som möjligt och i rätt dosering. Det är en bra idé att berätta för barnet varför läkemedlet ska tas, även om det inte känns enkelt att inta.

Läs alltid bipacksedeln noga innan du använder smärtstillande läkemedel och följ instruktionerna från din läkare. Tala med din läkare om användning av smärtstillande läkemedel om du tar något annat läkemedel samtidigt. Försäkra dig om att läkemedlet är lämpligt för dig, speciellt om du får symtom som astma eller allergi från andra smärtstillande medel, om du har magsår, vid tillstånd som medför risk för gastrointestinal blödning eller svår hjärtsvikt, om du är gravid eller använder andra läkemedel.