Ibumax finner smärtan

Ibumax är ett prisvärt icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel, i vilket den aktiva beståndsdelen är ibuprofen. Ibumax lindrar smärta, rodnad och svullnad orsakad av inflammationer. Ibuprofen minskar också feber.

Ibumax 400 mg

Ibumax 400 mg är ett antiinflammatoriskt läkemedel, där den aktiva beståndsdelen är ibuprofen. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg ibuprofen.

Läs mer

Egenvård av smärtan

Smärta är en obehaglig känsla och känslomässig upplevelse. Det är en personlig känsla och alla har sina egna smärtgränser.

Läs mer

Köp från apotek

IBUMAX-produkter kan köpas från apotek över hela landet. Om du inte hittar vad du letar efter, fråga din apotekspersonal om råd.

Läs mer