Ibumax 200 mg tablet – ved svage smerter og feber

Ibumax 200 mg er et anti-inflammatorisk lægemiddel til en overkommelig pris, hvor det aktive stof er ibuprofen. Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg ibuprofen.

Ibumax 200 mg tabletter anvendes til

  • midlertidig reducering af feber
  • at symptombehandle milde smerter

Anvendelse

Tabletten skal indtages med væske (f.eks. et glas vand). Dosering i overensstemmelse med indlægssedlen eller efter lægens anvisninger. Bør kun anvendes kontinuerligt efter anvisning fra læge.

Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du er allergisk overfor andre smertestillende midler, har mavesår eller lider af en sygdom, der giver øget risiko for gastrointestinal blødning eller hjertesvigt, er gravid eller bruger anden medicin.

Læs denne indlægsseddel inden brug.

Voksne:

1–2 tabletter (200–400 mg) ved smerter, højst 6 tabletter (1200 mg) inden for 24 timer.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Børn under 15 år må kun få Ibumax efter lægens anvisning.
Hvis Ibumax anvendes til børn og unge i aldersgruppen 15-18 år i mere end 3 dage, eller hvis symptomerne forværres, skal læge kontaktes.

Tabletterne sluges med vand.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Pakningsstørrelse

20 tabletter

Kan fås på apoteket

Producent: Vitabalans Oy, Finland